Bulan Komik 2011 di Perpustakaan Negara Malaysia.
8-31 Mei, 2011.

Terdapat Pameran Anugerah PeKOMIK 2011.
Panel forum, talk dan demo pada 14 & 21 Mei.
Jualan komik dan promosi pada 14, 21 & 28 Mei.
Forum Perdana PeKOMIK bersama panel:
Tn Haji Zainal Buang Hussein, Aadi Salman, Chee dan Yazid di Audtorium PNM 28 Mei.
Kemuncak Anugerah PeKOMIK 2011 di Audtorium PNM 28 Mei.

Semua di jemput hadir.