Tenaga kerja berkemahiran yang profesional berdasarkan sektor dan sub-sektor di Malaysia kini adalah dianggarkan hanya sebanyak 28%. Di Singapura pula 52%. Manakala di Jerman adalah dengan kecapaian 82% 
(sumber: Jabatan Pembangunan Kemahiran & SkillsMalaysia) 

Pekomik merangka satu rancangan bersepadu jangka masa sederhana dan panjang untuk membuka serta memperkasakan sektor kreatif dalam Industri Komik, Kartun dan Ilustrasi Grafik dengan sokongan kolaborator serta koresponden berkanun.